Katedra Sieci Komputerowych PJWSTK

Posted by: kaszubat

Katedra oferuje szereg przedmiotów mających na celu poznanie przez studentów aktualnego stanu technologii sieci komputerowych, oprogramowania sieciowego oraz metod zarządzania sieciami komputerowymi.

Specjalizacje:Latarnie WiFi, mesh i wszystko

Posted by: kaszubat

Pomysł jest bardzo dobry !
http://www.youtube.com/watch?v=Qw10eKxaSDY

Kiedy będzie w Polsce - nie wiadomo :)