Archive for September 2007

Działalność dydaktyczna

Posted by: kaszubat

Katedra oferuje szereg przedmiotów mających na celu poznanie przez studentów aktualnego stanu technologii sieci komputerowych, oprogramowania sieciowego oraz metod zarządzania sieciami komputerowymi. Prowadzone są wykłady i laboratoria z następujących przedmiotów:
 • Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku Java, SKJ

 • Zaawansowane Sieci komputerowe, ZSK

 • Bezpieczeństwo systemów informacyjnych, BSI

 • Systemy Peer-to-Peer oraz "w chmurze" (mgr), P2P

 • Projektowanie sieci komputerowych dla przedsiębiorstw (mgr), PSK

 • Systemy mobilne i bezprzewodowe (mgr), SMB

 • Technologie i Platformy Cloudowe (mgr), TPC

 • Zaawansowane metody ochrony informacji (mgr), ZMI

 • Projekt spec. B oraz H


Sieci Urządzeń Mobilnych (H)

Posted by: kaszubat

PoczątekW 2005 roku na naszej uczelni powstała nowa specalizacja "Sieci Urządzeń Mobilnych". Początkowo tworzyło ją 3 osoby, które były pracownikami uczelni i ekspertami w programowaniu na systemy mobilne i sieci bezprzewodowe. Mieliśmy także grupę (około 16) studentów rocznie, uczących się jak programowania na urządzenia mobilne (telefony komórkowe) a także zagadnień lokalnych sieci bezprzewodowych oraz GSM/UMTS.Tematyka specjalizacjiStudent zyskuje wiedzę z zakresu: systemów operacyjnych oraz architektur sprzętowych urządzeń mobilnych; usługi sieci IP zapewniających mobilność oraz komunikacji urządzeń mobilnych z Internetem; ochrony informacji w sie-ciach urządzeń mobilnych; sieci ad-hoc; programowania rozproszonego w chmurze (Azure i Google App Engine); archi¬tektury, organizacji kanałów ra-diowych, komutacji, protokołów i sygnalizacji, usług oraz zasad projektowania sieci radiowych; sieci komórkowych (standardy GSM, CDMA, UMTS); sieci satelitarnych i ich zastosowań; sieci 802.11 oraz sieci Bluetooth; protokołów zapewniających jakość usług (QoS) w sieciach komputerowych; zaawansowa-nych protokołów routingu oraz sieci VPN. Stu¬denci mają okazję zapoznać się także z biznesową stroną rozwoju aplikacji, jej publikacji w sklepach (Apple i Android Market), a także źródłach generowania dodatkowych przychodów (re-klamy, sponsoring).Zajęcia praktyczneW trakcie trzech semestrów nauki na specjalizacji studenci otrzymują praktyczną wiedzę odnośnie tworzenia oprogramowania na platformy mobilne. Zajęcia dydaktyczne przedstawiają ekosystemy bazujące na Androidzie, iOs, jak również Windows Phone które obejmują podstawy architektury platform, pro¬cesu tworzenia aplikacji i dystrybucji. Na zajęciach podejmowane są również problemy:
interakcji użytkownika z aplikacjami (mechanizmy detekcji i śledzenia ak¬cji);
projektowania wyglądu aplikacji mobilnej; analizy i obróbki akwizycjonowa-nych informacji (kamer, akcelerometrów itd.); komunikacji bezprzewodowej Bluetooth i WiFi.
Szerokie spektrum przedstawianych języków programowania (Java, C++ i Ob-jectiveC, i C#), popularnych ekosystemów i zagadnień omawianych na zaję-ciach pozwala na elastyczny wybór tematu pracy inżynierskiej dopaso¬wanego do zainteresowań studenta jak i potencjalnego pracodawcy.Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowejNikogo nie trzeba przekonywać, że rynek urządzeń mobilnych od początku roz¬wijał się niezwykle dynamicznie. W pierwszej fazie rozwoju głównym czynni¬kiem konkurencyjności były walory i jakość rozwiązań sprzętowych. Następną fazą jest walka ekosystemów, przynosząca nieoczekiwane sojusze i skutkująca tworzeniem miejsc pracy dla elastycznych programistów.
Należy również zauważyć zmiany na rynku dystrybucji programów. Rozwój tej dziedziny doprowadził do sytuacji, w której mały program może stanowić zna-czące źródło dochodów twórcy, niezależnie od wykonywanej pracy.

Wszystko to powoduje, że na rynku istnieje zapotrzebowanie na specjalistów tworzących własne aplikacji oraz przekształcających i rozwijających już istnie-jące koncepcje. Potwierdzeniem tej tezy mogą być absolwentki i absolwenci specjalizacji Sieci Urządzeń Mobilnych piastujący stanowiska w takich firmach jak: Nokia, Samsung, Gadu-Gadu czy kontynuujących kariery naukowe.

Przykładowe tematy prac dyplomowych


 • Inteligentny dom
 • Bezpieczny punkt dostępowy sieci 802.11
 • Tłumacz angielsko-japoński na komórki
 • Pojazdy zdalnie sterowane
 • Gry na komórki
 • Wirtualny telefon
 • Tworzenie map GPS
 • Interaktywne przewodniki dla turystów
 • Systemy znajdowania optymalnej drogiOpis LaboratoriumLaboratorium specjalizacji podlega nieustannemu rozwojowi finansowanemu z prac badawczych, statutowych i funduszy uczelni. Przykładem tego procesu jest pracownia 133 wyposażona w komputery Apple wspomagające tworzenie oprogramowania w oparciu o język ObjectiveC.

Dzięki współpracy z firmami branży mobilnej portfolio urządzeń mobilnych, dostępnych dla studentów, jest stale aktualizowane. Obecnie można wymienić urządzenia:


 • Nokia Lumia (710 x 4, 800 x 11, 900, 820 x 2, 625 x 4, 1020, 1520);
 • Samsung Galaxy (SIII x 2, Note II x 4, Tab 3);
 • Nexus (4, 10);
 • Apple (iPad Air x 2, iPhone 4, iPhone 5S, iPhone 5C);
 • Motorola Xoom;
 • kostki Dice+ (x2);
 • Dell Venue 8;
 • Epoc EmotiveOsiągnięcia studentów specjalizacjiW trakcie istnienia specjalizacji nasi studenci aktywnie uczestniczyli w wielu konkursach i wydarzeniach, a wśród największych osiągnięć można wymienić:


 • „Wygraj wyposażenie pracowni mobilnej” 2012/2013 (III)
 • finały lokalne ImagineCup 2013 (II i III miejsce)
 • „Aplikacje bez barier”Laboratorium sieciowe

Posted by: admin

Opis laboratoriumSpecjalizacja posiada Laboratorium specjalistyczne wyposażone w urządzenia przeznaczone do budowy sieci komputerowych. Znajduje się tu kilka przenośnych szaf (Racks) ze switchami oraz routerami firmy Cisco. Istnieje także możliwość wypożyczenia lub korzystania na miejscu z urządzeń mobilnych.

Laboratorium specjalizacji podlega nieustannemu rozwojowi finansowanemu z prac badawczych, statutowych i funduszy uczelni. Przykładem tego procesu jest pracownia 133 wyposażona w komputery Apple wspomagające tworzenie oprogramowania w oparciu o język ObjectiveC.

Dzięki współpracy z firmami branży mobilnej portfolio urządzeń mobilnych, dostępnych dla studentów, jest stale aktualizowane. Obecnie można wymienić urządzenia:


 • Nokia Lumia (710 x 4, 800 x 11, 900, 820 x 2, 625 x 4, 1020, 1520);
 • Samsung Galaxy (SIII x 2, Note II x 4, Tab 3);
 • Nexus (4, 10);
 • Apple (iPad Air x 2, iPhone 4, iPhone 5S, iPhone 5C);
 • Motorola Xoom;
 • kostki Dice+ (x2);
 • Dell Venue 8;
 • Epoc EmotiveDziałalność badawcza

Posted by: kaszubat

Działalność badawcza dotyczy szeregu aspektów związanych z projektowaniem, użytkowaniem oraz bezpieczeństwem sieci komputerowych oraz nowych technologii sieciowych i obejmuje w szczególności następujące zagadnienia: • Systemy reputacyjne
 • Systemy otwartej współpracy
 • Systemy Web 2.0
 • Web mining
 • Big Data
 • Symulacje społeczności w sieci


a także:


 • Projektowanie systemów serwerów replikujących i zarządzanie kopiami informacji zwielokrotnionej
 • Skalowalne i bezpieczne aplikacje i systemy Peer-to-Peer
 • Projektowanie zaawansowanych aplikacji (e-learning, e-business, e-commerce) pracujących w sieciach komputerowych
 • Odkrywanie intruzów i bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • Kryptografia
 • Problemy optymalizacji w sieciach telefonii komórkowej oraz systemach rozproszonych
 • Protokoły sieciowe oraz zarządzanie sieciami komputerowymi
 • Zarządzanie zasobami w rozproszonych systemach typu Grid
 • Badania wiarygodności informacji w sieci


Wśród inicjatyw badawczych można wymienić projekt uTrust, projekt mTeam oraz współpracę z firmą Microsoft w dziedzinie badań nad platformą Microsoft P2P. Aktualnie w ramach projektu Reconcile prowadzone są także badania mające na celu stworzenie platformy wspomagającej ocenę wiarygodności treści w sieci.