Strona Katedry

Posted by: admin

Katedra oferuje szereg przedmiotów mających na celu poznanie przez studentów aktualnego stanu technologii sieci komputerowych, oprogramowania sieciowego oraz metod zarządzania sieciami komputerowymi.


Comments

No comments yet. You can be the first!

Leave comment