logowanie do quaka z linuksa

Posted by: krz

Zaczynamy od konfiguracji sesji ssh opartej o wymianę kluczy:

1. Wygeneruj parę kluczy:
ssh-keygen -t ssh-rsa

Klucz publiczny trafił do ~/.ssh/id_rsa.pub

2. Skonfiguruj ssh na lokalnej maszynie: w pliku ~/.ssh/config dopisz:

Host quak
HostName quak.pjwstk.edu.pl
User twoj_login

3. "ręcznie" zaloguj się na quaka:

ssh twoj_login@quak.pjwstk.edu.pl

4. dodaj swój klucz publiczny z twojego hosta z pliku ~/.ssh/id_rsa.pub do pliku ~/.ssh/authorized_keys na quaku

5. chmod a-w ~/.ssh/authorized_keys

Teraz wszystko powinno działać. Wyloguj się z quaka, następnie zaloguj się przez:
ssh quak


Comments

No comments yet. You can be the first!

Leave comment

:

:
: