Archive for November 2007

logowanie do quaka z linuksa

Posted by: krz

Zaczynamy od konfiguracji sesji ssh opartej o wymianę kluczy:

1. Wygeneruj parę kluczy:
ssh-keygen -t ssh-rsa

Klucz publiczny trafił do ~/.ssh/id_rsa.pub

2. Skonfiguruj ssh na lokalnej maszynie: w pliku ~/.ssh/config dopisz:

Host quak
HostName quak.pjwstk.edu.pl
User twoj_login

3. "ręcznie" zaloguj się na quaka:

ssh twoj_login@quak.pjwstk.edu.pl

4. dodaj swój klucz publiczny z twojego hosta z pliku ~/.ssh/id_rsa.pub do pliku ~/.ssh/authorized_keys na quaku

5. chmod a-w ~/.ssh/authorized_keys

Teraz wszystko powinno działać. Wyloguj się z quaka, następnie zaloguj się przez:
ssh quak

logowanie do quaka z windowsów

Posted by: krz

Podłączanie do quaka z windows
1.Ściągamy PuTTy
2.Instalujemy X serwer , sciągnąc wystarczy pakiet 'Xming'
3.Jeśli X serwer się włączy ('X' w system tray), wyłączamy go
4.Uruchamiamy XLauch, multiple windows, start a program, run remote (screenshot poniżej), w następnym oknie tylko zaznaczamy clipboard; wprowadzamy hasło i...

5....xterm który widzimy jest zdalnym xtermem uruchomionym na quaku:
null